Screen Shot 2019-10-13 at 10.46.03 am.pn

Jazz

CHARTS

alto sax       piano

images.jpeg
images.jpeg
all blues
images.jpeg

Click above for summary

images.jpeg
images.jpeg
autumn leaves
images.jpeg
images.jpeg
blackbird
images.jpeg
images.jpeg
blue monk
images.jpeg
images.jpeg
celebration
images.jpeg
images.jpeg
c jam blues
images.jpeg
images.jpeg
coming home baby
images.jpeg
images.jpeg
cormorant
images.jpeg
images.jpeg
don't get around much
images.jpeg
images.jpeg
girl from ipanema
images.jpeg
images.jpeg
green dolphin st
images.jpeg
images.jpeg
it don't mean a thing
images.jpeg
images.jpeg
liberated brother
images.jpeg
images.jpeg
little sunflower
images.jpeg
images.jpeg
killing me softly
images.jpeg
images.jpeg
make up your mind
images.jpeg
images.jpeg
mercy mercy mercy
images.jpeg
images.jpeg
moonlight sonata
images.jpeg
images.jpeg
my favourite things
images.jpeg
images.jpeg
sahara
images.jpeg
images.jpeg
spring onions
images.jpeg
images.jpeg
so what
images.jpeg
images.jpeg
st thomas
images.jpeg
images.jpeg
summertime
images.jpeg
images.jpeg
swan lake
images.jpeg
images.jpeg
things ain't what they
images.jpeg
images.jpeg
this guy's in love
images.jpeg
images.jpeg
watermelon man
images.jpeg
images.jpeg
work song
images.jpeg
images.jpeg
you can't do that